SLADKÝ&PARTNERS s.r.o.

Projektový ateliér
 
160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60
Hanspaulka
Česká republika
Tel/fax: +420 224 324 131
Email: sro@sladkypartners.cz

IČ: 274 39 500
DIČ: CZ 27439500

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 112321. 

ING.ARCH. PETR SLADKÝ, jednatel
Mobile: +420 775 986 161

JIŘINA SLADKÁ, jednatel
Mobile: +420 605 303 438